Dealflower layout

Från innovation till etablerat företag

Corporate Innovation - Corporate Venturing

För att ligga i teknikens och marknadens framkant vinner såväl stora, etablerade bolag, som mindre innovationsbolag på att samverka. Storbolag behöver samarbeta med mindre innovativa företag för att få tillgång till nya teknik. Och startups behöver en kravställande kund som hjälper till att verifiera och utveckla tekniken så att den blir marknadsanpassad.

Men hur bör ett samarbete se ut för att generera bästa resultat och nytta för båda parter?
Viken modell passar bäst och i vilket skede är det bäst att inleda ett samarbete?

Dealflower erbjuder tjänster som förenklar arbetet med det vi kallar corporate innovation och corporate venturing. Vi arbetar med både storbolag och startups och finns med i hela processen – från analys fram till etablerat samarbete och uppstartat projekt. 

träd i hand utan text 1

Analys

Dealflower kan identifiera på vilket sätt startups och storbolag bäst kan samverka. Via analys av båda sidors affärsmässiga behov kan vi medverka till en matchmaking för gemensam affärsnytta.

Vi inventerar också de befintliga resurserna i den mindre bolaget – hur långt har teknikutvecklingen kommit och hur ser finansieringsmodellen ut? Hur är teamet sammansatt och var behöver kompletteringar göras? I det stora bolaget undersöks hur väl förankrat den här typen av innovationssamarbete är och i vilket syfte man vill inleda ett samarbete.

Rådgivning

De mindre bolagen är snabbfotade och innovativa, och de större bolagen bidrar med etablerade marknadskanaler och en djupare branschkunskap. Dealflower vet hur bägge sidors unika förutsättningar bör kombineras på bästa sätt.

Det mindre bolaget kan genom coachning förstå hur det kan dra nytta av storbolagens upparbetade kunskap och processer, och på bästa sätt kombinera dessa med sin egen snabba teknik- och tjänsteutveckling. 

Storbolaget behöver kunna se nyttan av innovationssamarbete och detta bör vara väl förankrat inom hela organisationen. En regel är att den måste stödjas ifrån VD för att den skall kunna få genomslagskraft. Dealflower kan ta fram verktyg för att nå dit. 

Dealflower besitter också kunskap i hur olika finansieringslösningar privat/ offentlig finansiering fungerar, och kan ge råd om vad som är en bra och avvägd finansieringsmix i olika typer av samarbeten.

Operativt stöd

Dealflower bygger grunden för att kunna etablera ett mer långsiktigt samarbete. Målet är ofta ett spin-out eller ett joint venture, och under uppbyggnadsfasen kan Dealflower gå in operativt som interims-VD eller ansvarig för affärsutvecklingen.

Sammanfattningsvis kallar vi detta för Corporate Innovation – Corporate Venturing att hyra. Vi erbjuder alla de ingående beståndsdelarna som en sådan organisation besitter, utan att ni själva behöver rekrytera eller bygga upp den. Enkelt och kostnadseffektivt.  

Varför Dealflower

Dealflower erbjuder en kostnadseffektiv lösning på hur man på bästa sätt
tar till vara innovationskraft i små nystartade bolag och hur den i sin tur
bäst kan utnyttjas i samarbeten med storbolag.

Med kort startsträcka tillför vi kompetens på rätt nivå och där den
har störst affärsnytta för bägge parter.

Vi levererar råd och lösningar som sträcker sig från behovsinventering
fram till färdigt koncept. Vi finns med i hela projektfasen fram till att
det nya bolaget är driftsatt. 

Dealflower har erfarenhet av och arbetar inom flera branscher.

Om Dealflower

Fredrik Billing_photo

Dealflower grundades 2002 och drivs sedan dess av Fredrik Billing.

Fredrik har mer än 25 års erfarenhet av affärsutveckling, innovationstänkande och analytisk problemlösning inom hela managementområdet. Att bedöma och utveckla tekniska innovationer till marknadsintroduktion, på marknader som genomgår ett paradigmskifte, är en specialkompetens. Därutöver har Fredrik djup kunskap i hur man bedriver innovations- och riskkapitalverksamhet inom storföretag.

Arbete med utvärdering och rådgivning samt riskkapitalfinansiering för ett antal start-ups inom miljöteknik har givit Fredrik god insikt i framgångsrika affärsmodeller för nystartade bolag. Genom egna investeringar, och via styrelsearbete, vet han vad som krävs för att dessa bolag ska lyckas. Genom åren har Fredrik innehaft flera företagsledande befattningar och är van att leda andra, samtidigt som han har en god social förmåga och lätt får folk att trivas.